Vytlačiť
 Názov: Fakta k nehodovosti nákladních automobilů
Autor:
Martin Felix
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 6/2006; str. 3
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok analyzuje nehodovosť v Českej republike vo vzťahu k nákladnej doprave. Súčasťou príspevku sú 3 grafy, na ktorých autor poukazuje na skutočnosť, že nákladná doprava sa podieľala podstatne nižším podielom na dopravných nehodách ako sa na verejnosti prezentuje. Autor spracoval podiel tragických nehôd za jednotlivé kategórie vozidiel.
Kľúčové slová: cestná doprava, nehoda, štatistika
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2006