Vytlačiť
 Názov: Návesy, prívesy a komponenty
Zdroj:
Almanach Dopravy Slovakia Transport 2006; str. 50 – 69
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433-24
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje výrobcov návesov, prívesov a komponentov, pričom pri každom výrobcovi je uvedený kontakt formou internetovej stránky. Pri jednotlivých výrobcoch sú predstavené ponúkané produkty a ich technické parametre. V príspevku je predstavených 43 výrobcov.
Kľúčové slová: cestná doprava, úžitkové vozidlá
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2006