Vytlačiť
 Názov: Malé úžitkové vozidlá
Zdroj:
Almanach Dopravy Slovakia Transport 2006; str. 46 – 50
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433-24
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje výrobcov úžitkových vozidiel do 3,5 tony, pričom pri každom výrobcovi je uvedený kontakt formou internetovej stránky. Pri jednotlivých výrobcoch sú predstavené ponúkané vozidlá a ich technické parametre. Ide o výrobcov: Citroën, Fiat, Ford, Lada, GAZ, Hyundai, KIA, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault a Volkswagen.
Kľúčové slová: cestná doprava, úžitkové vozidlá
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2006