Vytlačiť
 Názov: Úžitkové vozidlá
Zdroj:
Almanach Dopravy Slovakia Transport 2006; str. 40 – 45
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433-24
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje úžitkové vozidlá ponúkané na slovenskom trhu. V prvej časti príspevku je spracovaná štatistika úžitkových vozidiel, v ostatnej sú predstavení jednotliví výrobcovia týchto vozidiel s kontaktom a ponúkanými vozidlami. Ide o výrobcov vozidiel: Avia, DAF, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Renault Trucks, Scania, Tatra a Volvo Trucks.
Kľúčové slová: cestná doprava, úžitkové vozidlá
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2006