Vytlačiť
 Názov: Na slovenských cestách zasahujú špeciálne vozidlá mobilnej kontroly
Autor:
MV SR
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 8/2006, str. 25
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje kontroly a techniku Policajného zboru, oddelenia špeciálnych kontrol, ktoré slúžia na neoznámené kontroly technického stavu vozidiel priamo na ceste a dodržiavania sociálnej legislatívy v cestnej nákladnej doprave. V príspevku sú predstavené nové vozidlá a ich činnosť, pričom príspevok je doplnený viacerými fotografiami z kontrol.   
Kľúčové slová: cestná doprava, AETR, sociálne predpisy, odpočinok, technický stav
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2006