Vytlačiť
 Názov: Štruktúra nákladných vozidiel a výkonnosť verejnej cestnej nákladnej dopravy v SR
Autor:
Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. – Ing. Vladimír Konečný, PhD.
Zdroj: Almanach Dopravy Slovakia Transport 2006; str. 38 – 39
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433-24
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje štatistiku vozidlového parku SR zostavená na základe podkladov PZ SR. Súčasťou príspevku je viacero grafov a tabuľka, ktoré dopĺňajú text príspevku, ktorý sa zaoberá priemerným vekom najpoužívanejších druhov vozidiel nákladnej dopravy, priemerným vekom vozidiel kategórie N2 a N3, počtom týchto vozidiel evidovaných v jednotlivých krajoch a enviromentálnou prijateľnosťou vozidiel kategórie N2 a N3. V ostatnej časti príspevku je spracovaná štatistika výkonov cestnej nákladnej dopravy.
Kľúčové slová: cestná doprava, štatistika, vek, výkon
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2006