Vytlačiť

 Názov: Eingreiftruppe gegen Flaschenhälse. (Opatrenia proti hromadeniu úzkych miest).
Autor: André Hesel
Zdroj: LOGISTICS PILOT – Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 4, August 2006, s. 26-27
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Že radosť a žiaľ veľa ráz úzko pri sebe ležia, cítiť aj v kontajnerovej cestnej doprave. Mohutný nárast medzinárodného kontajnerového boomu nemilosrdne odhaľuje slabý dopravný reťazec. Nedobrovoľný prestoj ich nákladných automobilov pred vypravovacím terminálom zasahuje predovšetkým tie veľké reťazce.  Asi aj nemeckého vodcu na trhu ECB Contajner Logistik (ECL) z Brém.
Kľúčové slová: kontajner, cestná doprava, boom, dopravný reťazec, terminál.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: október 2006