Vytlačiť

 Názov: „Speditéři musejí přenášet daň nařízenou státem ve formě mýtného do přepravného“
Autor:
Pavel Toman
Zdroj: Dopravní Noviny, č. 42, ročník XV, str. 1
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s. r. o.
ISSN: 1210-1141
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o zasadnutí expresného klubu Svazu spedice a logistiky České republiky, na ktorom sa preberala problematika mýtnych poplatkov. Ako sa dopravcovia a špeditéri vyrovnajú s problémami, ktoré mýtne prinesie. Zasadnutie expresného klubu SSL sa zaoberalo prípravou zavedenia mýtneho v ČR od budúceho roku.
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: november 2006