Vytlačiť
 Názov: Über vier Millionen Fahrzeuge in guten Händen (Vyše štyroch miliónov vozidiel v dobrých rukách).
Autor:
Jürgen W. Konrad
Zdroj: LOGISTICS PILOT – Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 5, Oktober 2006, s. 16
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: V automobilovom rezorte vlastní BLG Logistics Group v európskej automobilovej logistike výnimočný sieťový systém. Spolu s účasťou E. Harms a Automobile Logistics patria im terminály pri mori a na veľkých riekach vo vnútrozemí. Technológia pre prekládku vozidiel býva kombinovaná s dopravou na ceste, železnici a vodných tokoch, ako aj so zvýšenou technickou kompetenciou. V minulom roku bolo v sieťovom systéme 4,1 mil. automobilov  poškodených pri preprave, prepravca sa postaral o ich odborné ošetrenie. Tým sú BLG a E. H. Harms jednoznačne vodcami na trhu v Európe.
Kľúčové slová: automobilová logistika, terminál, prekládka vozidiel, kombinovaná doprava, sieťový systém, odborné ošetrenie.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: november 2006