Vytlačiť

 Názov: Verbunden mit dem Schwarzen Kontinent. (Prepojenie s čiernym kontinentom).
Autor:
Jürgen W. Konrad
Zdroj: LOGISTICS PILOT – Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 5,  Oktober 2006, s. 22
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Hospodárske kontakty medzi mestom Brémy a Afrikou sú rozmanité a majú dlhú tradíciu. Systematicky je zabezpečovaná pravidelná spätná linková doprava kontajnerov, áut a bežného kusového tovaru medzi obchodným mestom a čiernym kontinentom. Dokonca aj Bremer Logistik know-how je žiadaná v Afrike, prípadne pri výrobe automobilov v južnej Afrike, alebo pri výstavbe nového kontajnerového terminálu v Maroku.
Kľúčové slová: hospodárské kontakty, linková doprava, kontajner, auto, kusový tovar, kontajnerový terminál.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: november 2006