Vytlačiť

 Názov: Zmeny v preprave nebezpečných vecí v roku 2007 a zmeny v preprave rýchlo kaziacich sa potravín
Autor: Ing. Miroslav Goga
Zdroj: Zborník príspevkov z 9. odborného seminára Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave CEDOP 2006; str. 20 - 31
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 80-8070-610-7
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje zmeny v preprave nebezpečných vecí, ktoré prídu do platnosti v roku 2007. Autor sa osobitne venuje zmenám upravujúcich jazdu v tuneloch. Ostatná časť príspevku popisuje zmeny v preprave rýchlo kaziacich sa potravín cestnou dopravou.
Kľúčové slová: cestná doprava, nebezpečné veci, ADR, potraviny
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2006