Vytlačiť

 Názov: Kontroly upevnenia nákladu v cestnej nákladnej doprave z pohľadu BAG
Autor: Ing. Juraj Jagelčák
Zdroj: Zborník príspevkov z 9. odborného seminára Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave CEDOP 2006; str. 45 - 54
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 80-8070-610-7
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku upevnenia nákladu v cestnej nákladnej doprave a jej kontrolu z pohľadu kontrolného orgánu Nemecka BAG. V prvej časti je analyzovaná legislatíva Nemecka upravujúca uloženie a upevnenia nákladu, ďalšia časť sa venuje porušovaniu predpisov a sankciám za nesprávne naloženie a upevnenie nákladu v SRN.
Kľúčové slová: cestná doprava, náklad, uloženie, upevnenie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2006