Vytlačiť

 Názov: Preprava tovaru z Ázie do Európskej únie (3)
Autor: Ing. Viktória Valachovičová
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 12/2010, str. 23
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Ide o pokračovanie príspevku z minulých čísel, v ktorom sa autorka venuje možnostiam prepravy tovaru z Ázie do Európy v súvislosti s neustále narastajúcim dopytom po preprave tovarov z Ázie do Európy. V príspevku analyzuje možnosti prepravy textilných výrobkov. V ostatnej časti príspevku autorka poukazuje na súvislosti železničnej prepravy tovaru a dodacích doložiek Incoterms.
Kľúčové slová: kombinovaná, doprava, vývoj, preprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2011