Vytlačiť

 Názov: Pneumatiky v zimnom období
Autor: Doc. Ing. Alexander Ikrinský, PhD.
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 12/2010, str. 33
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor v príspevku poukazuje na skutočnosť, že pneumatiky sú dôležitý konštrukčný prvok, ktorý spája automobil s povrchom cesty. Uvádza, že od pneumatík závisia jazdné vlastnosti vozidla. V príspevku autor popisuje správanie sa vozidla a pneumatiky pri rôznych situáciách a teplotách.
Kľúčové slová: pneumatika, vozidlo, bezpečnosť
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2011