Vytlačiť

 Názov: Nová vyhláška prináša zmeny pre vodičov
Autor: red
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 11-12/2010, str. 24 - 25
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku analyzuje nové požiadavky legislatívy na cestnú premávku, ktoré vstúpili do platnosti v novembri 2010. Osobitne sa venuje: zastavovaniu vozidiel, umiestňovaniu značiek, otáčaniu vozidiel, odpočítavaniu na semaforoch, vodorovnému značeniu a pod.
Kľúčové slová: cestná, doprava, premávka, pravidlá
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2011