Vytlačiť

 Názov: Mrazírenské nástavby: řešení na míru pro řadu provozů
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2010, str. 32-34
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok sa zaoberá možnosťami prevádzky mraziarenských nadstavieb v cestnej nákladnej doprave. Autor uvádza, že mraziarenské nadstavby predstavujú alternatívu ku kapacitnejším mraziarenským prepravným jednotkám, sériovo vyrábaným návesom. Ich výhodou je v porovnaní s návesom možná demontáž. Článok obsahuje aj porovnávaciu analýzu technických a prevádzkových parametrov 3 mraziarenských nadstavieb od rôznych dodávateľov.
Kľúčové slová: vozidlo, mraziarenská nadstavba, prevádzka
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2010