Vytlačiť

 Názov: Za rýchlosť sa pripláca
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 01-02/2011; str.  10 - 11
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku analyzuje možnosti prepravy a ceny v prípade leteckej nákladnej dopravy. V prvej časti príspevku uvádza vývoj výkonov po krízovom období roku 2009. V ďalšej časti popisuje druh tovaru, ktorý sa prepravuje leteckou dopravou. Ostatná časť príspevku sa zaoberá cenami leteckej nákladnej dopravy, pričom autor tieto ceny porovnáva s cenami za ostatné druhy dopravy.
Kľúčové slová: letecká, nákladná, doprava, cena
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2011