Vytlačiť

 Názov: Francúzi posilnia kombinovanú dopravu
Autor: Jaroslav Janků
Zdroj: Magazín Transport, 2/2011; str. 73
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje situáciu vo Francúzsku vo vzťahu ku kombinovanej doprave. Autor uvádza, že vo Francúzsku, segment infraštruktúry štátnych železníc má v úmysle v krajine pre kombinovanú dopravu využívať už nepoužívané železničné trate. Autor príspevku popisuje dôvody uvažovania o využívaní týchto tratí pre kombinovanú dopravu aj možnosti expanzie za hranice.
Kľúčové slová: kombinovaná, doprava, Francúzsko, vývoj
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2011