Názov: Palety po železnici? Proč ne.
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2010, str. 16-17
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autorka v článku analyzuje možnosti prepravy paletizovaného tovaru železničnou dopravou. Vo väčšine prípadov sa používajú dvojnápravové alebo štvornápravové vozne typu H. Kapacita dvojnápravového vozňa je 40 štandardizovaných europaliet, pri štvornápravovom je to až 62 kusov. Postupne v ČR vznikajú logistické centrá s napojením na železničnú infraštruktúru. Autorka uvádza, že trendom do budúcnosti je aplikácia systému ucelených vlakov.
Kľúčové slová: železničná doprava, preprava, paleta, tovar, vozeň
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2011