Vytlačiť

 Názov: Aditiva zlepšují výkon motoru
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2011, str. 26-27
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je zameraný na ekologizáciu v oblasti prevádzky vozidiel v cestnej nákladnej doprave, čoraz prísnejšie požiadavky sú kladené aj na pohonné hmoty a mazadlá. Pri pohonných hmotách ide hlavne o znižovanie obsahu síry a polycyklických aromatických látok. Článok sa venuje správnej aplikácii prísad do nafty aj so zameraním na zimnú prevádzku.
Kľúčové slová: cestná doprava, vozidlo, prevádzka, nafta, prísada, ekológia
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2011