Vytlačiť

 Názov: Aktuálne o upevňovaní nákladu v cestnej nákladnej doprave a revízií EN 12195-1
Autor: Ing. Juraj Jagelčák, PhD.
Zdroj: Zborník príspevkov z 12. odborného seminára Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave CEDOP 2011; str. 40 - 47
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-554-0361-8
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku v prvej časti uvádza dôvody revízie EN 12195-1 a súčasný stav. V ďalšej časti uvádza novú normu pre upevňovanie nákladu, pričom porovnáva vrchné viazanie a blokovanie.
Kľúčové slová: cestná, doprava, viazanie, upevnenie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2011