Vytlačiť

 Názov: Nový začiatok Eurostaru?
Autor: Anna Šipošová
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 5/2011; str. 85
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje zámer zvýšiť konkurencieschopnosť železničnej dopravy v Európe poskytovaním lepších služieb a lepším využívaním tunela Eurostar. V prvej časti je predstavený tunel Eurostar a možnosti vyššieho využitia pre nákladnú dopravu. V ostatnej časti príspevku sú analyzované bezpečnostné opatrenia a harmonizácia technických predpisov.
Kľúčové slová: tunel, železničná, doprava, predpisy
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2011