Vytlačiť

 Názov: Světové přístavy: Spojení kontejnerovými giganty
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 5/2011, str. 6-9
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autorka sa v článku venuje problematike námornej dopravy so zameraním na prepravu tovaru v kontajneroch. Charakterizuje význam a podiel námornej dopravy na realizovaných výkonoch, najvýznamnejšie komodity ako aj používané plavidlá a kritické námorné miesta. Charakterizuje tiež najvýznamnejšie prístavy využívané českými importérmi a exportérmi,
Kľúčové slová: námorná doprava, prístav, loď, kontajner, tovar
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2011