Vytlačiť

 Názov: Obliba B2C roste
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 6/2011, str. 14-15
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Novým trendom v tuzemských zberných službách v ČR je častejšie odosielanie menších zásielok a zvyšovanie podielu zásielok doručovaných na súkromné adresy. Súvisí to hlavne s rastom záujmu o internetový obchod. Pri medzinárodných prepravách dominujú zásielky v režime B2B s vyššou priemernou hmotnosťou. Pri tuzemských zberných službách (ČR) je štandardný čas doručenia 24 hodín. Autorka v článku tiež porovnáva technológiu celovozidlových prepráv so zbernou službou, v medzinárodnej preprave analyzuje exportné a importné destinácie.
Kľúčové slová: cestná nákladná doprava, zberná služba, zásielka, celovozidlová preprava
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2011