Vytlačiť

 Názov: Téma: Preprava ADR
Autor: red
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 7-8/2011; str. 45 - 47
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Ide o tri príspevky rozoberajúce prepravu nebezpečných vecí podľa dohody ADR. Prvý rozoberá spôsoby označenia nebezpečných látok a prepravy. Druhý príspevok analyzuje zmeny v dohode ADR a ostatný príspevok popisuje vplyv ropných látok na organizmus v prípade jeho zasiahnutia.
Kľúčové slová: ADR, doprava, nebezpečné, veci
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2011