Vytlačiť

 Názov: Nemecká nákladná doprava má sto rokov.
Autor: Ján Blažej
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 7-8/2011; str. 92
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku analyzuje začiatky leteckej nákladnej dopravy v Nemecku. V prvej časti uvádza ako sa vyvinula letecká nákladná doprava. V druhej časti autor uvádza najdôležitejších dopravcov leteckej dopravy v Nemecku a dôvody ich silného postavenia.
Kľúčové slová: letecká, nákladná, doprava, Nemecko
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2011