Názov: Řidiči pozor! Od 1. srpna vás čekají změny
Autor: tomd
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 08/2011; str. 24 - 27
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok predstavuje nové pravidlá cestnej premávky, ktoré platia v ČR od 1. septembra 2011. Postupne je predstavených 14 zmien v pravidlách cestnej premávky. Osobitne sa autor venuje jazde pod vplyvom alkoholu a používaniu zimných plášťov. Súčasťou príspevku je rozsiahla tabuľka s uvedením pokuty za porušenie jednotlivých ustanovení zákona.
Kľúčové slová: vodič, pravidlá, cestnej, premávky
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2011