Vytlačiť

 Názov: Z Lovosic do Německa o 60 % více zásilek
Autor: Vladimír Fišer
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 08/2011; str. 33
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Autor príspevku popisuje vývoj prepravy zásielok v sprevádzanej kombinovanej doprave z Losovíc do Nemecka. Popisuje výrazný nárast výkonov v prvej časti a v ostatnej časti uvádza dôvody zmeny výkonov.
Kľúčové slová: vodič, pravidlá, cestnej, sociálna, legislatíva
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2011