Vytlačiť

 Názov: Zimní pneu: Hlavně na hnaných kolech
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2011, str. 14-15
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je tematicky orientovaný na používanie zimných pneumatík pri prevádzke vozidiel cestnej nákladnej dopravy. Autor charakterizuje výhody a potrebu používania zimných pneumatík. Analyzuje legislatívne požiadavky v ČR a porovnáva ich s Nemeckom. Z pohľadu dopravcov sa tiež venuje zvýšeným nákladom na pneumatiky vyvolaným používaním zimných pneumatík.
Kľúčové slová: cestná nákladná doprava, zimná pneumatika, nákladné vozidlo, náklady
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2011