Vytlačiť

 Názov: Kombinovaná doprava: O čtyři tuny nákladu více
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2011, str. P8
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o obsahovej náplni „Stretnutia dopravy a zasielateľstva“ v rámci kongresu EASTLOG 2011. Stretnutie bolo zamerané na kombinovanú dopravu a význam európskych prístavov. Účastníci stretnutia mali možnosť získať aktuálne informácie o stave kontinentálnej intermodálnej dopravy cesta-železnica, ale mali tiež príležitosť dozvedieť sa viac o prístavoch Rotterdam, Hamburg a Koper.
Kľúčové slová: kombinovaná doprava, náklad, prístav
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2011