Vytlačiť

 Názov: Nachystajte si zimnú obuv
Autor: Jozef Brezovský a Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 09-10/2011; str.  10 - 11
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku výmeny plášťov v zimnom období a vplyv tejto výmeny na ekonomiku podniku. V prvej časti sú analyzované požiadavky v zahraničí vo vzťahu k výmene plášťov  v zimnom období. Autor v ostatnej časti poukazuje na skutočnosť, že súprava v rámci medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy prechádza pri preprave rôznymi klimatickými podmienkami.
Kľúčové slová: pneumatika, plášť, preprava, cestná, doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2011