Vytlačiť

 Názov: Silnice jako byznys
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2011, str. 14-15
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je zameraný na elektronický mýtny systém v ČR. Autor sa venuje analýze a porovnaniu mikrovlnného a satelitného systému výberu mýta. Venuje sa tiež budúcemu vývoju architektúry mýtneho systému v ČR s cieľom štátu udržať vozidlá „ťažkej“ nákladnej dopravy na nadradenej cestnej infraštruktúre.
Kľúčové slová: cestná doprava, mýto, mikrovlnná technológia, satelitná technológia
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2011