Vytlačiť

 Názov: Zaměřeno na kvalitu motorových paliv
Autor: Jaroslav Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2011, str. 32-34
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor v článku hodnotí kvalitu pohonných látok distribuovaných v ČR. Pri benzínoch je podiel nekvalitných pohonných látok výrazne menší v porovnaní s motorovou naftou. Článok analyzuje aj najčastejšie prehrešky v súvislosti s kvalitou ako aj možné dopady na prevádzku vozidla cestnej nákladnej dopravy.
Kľúčové slová: cestná doprava, pohonné látky, motorová nafta, kvalita
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2011