Vytlačiť

 Názov: Na rad prídu zimné pneumatiky
Autor: ben
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 10/2011; str. 38
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku používania zimných plášťov v SR. V prvej časti uvádza požiadavky predpisov, ktoré upravujú časový úsek roka, v ktorom je potrebné používať zimné plášte. V ďalšej časti sa autor venuje požiadavkám na konštrukciu.
Kľúčové slová: cestná, doprava, plášť, pneumatika
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2011