Vytlačiť

 Názov: Expresní přeprava: kvalita a garance doručení
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 12/2011, str. 6-8
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je zameraný na medzinárodné a vnútroštátne expresné prepravné služby poskytované v ČR. Autorka charakterizuje koncepcie expresnej prepravy zásielok B2B (z domu do domu pre podnikateľské subjekty) a B2C (doručovanie na súkromné adresy), ich špecifiká a obmedzujúce podmienky.
Kľúčové slová: expresná preprava, kvalita, balík, doručovanie
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012