Vytlačiť

 Názov: Nákladní železniční dopravci
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů, str. 24
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje rebríček železničných nákladných dopravcov pôsobiacich v ČR v roku 2010 podľa počtu zamestnancov. Rebríček poskytuje informácie o počtoch zamestnancov, obrate v roku 2010, výkonoch železničnej nákladnej dopravy a ich štruktúre (export, import, vnútroštátna) ako aj o počte obsluhovaných krajín. Rebríček tiež poskytuje informácie o štruktúre poskytovaných služieb a hlavných zákazníkoch dopravcov.
Kľúčové slová: železničná nákladná doprava, zamestnanec, kapacita, obrat
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012