Vytlačiť

 Názov: Užitkové vozy N1
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů, str. 52
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok prezentuje rebríček predaja nových úžitkových vozidiel kategórie N1 v ČR v roku 2010 podľa počtu predaných vozidiel, doplnený je aj o trhové podiely jednotlivých značiek, ich zastúpenie v ČR (sieť predajcov), ako aj predaj vozidiel v roku 2009. Okrem predaja vozidiel článok analyzuje aj ostatné služby poskytované predajcami vrátane možností financovania vozidiel.
Kľúčové slová: úžitkové vozidlo, kategória N1, ponuka, predajca
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012