Vytlačiť

 Názov: PR1BINA šetrí palivo a nervy vodičov
Autor: Tibor B. Hačko
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 12/2011; str. 17
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku popisuje výstavbu cesty R1 a jej vplyv na premávku v regióne. V prvej časti uvádza náklady na výstavbu a časovú náročnosť výstavby, druhá časť uvádza ekonomický a dopravný význam.
Kľúčové slová: cestná, doprava, infraštruktúra, R1
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012