Vytlačiť

 Názov: Širokorozchodná pod drobnohľadom
Autor: Milan Klubal
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 12/2011; str. 86
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku poukazuje na historické požiadavky budovania širokorozchodnej trate v SR a dôvody, pre ktoré sa dnes uvažuje o budovaní tejto trate. Autor poukazuje na parametre širokorozchodnej trate v prvej časti príspevku, ďalej sa venuje alternatívnym riešeniam a možnosti využívania kontajnerov.
Kľúčové slová: infraštruktúra, železničná, doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012