Vytlačiť
 Názov: Nákladní automobily: Užitkové vozy N1, N2 a N3
Autor:
Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2012, str. 42-43
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje charakteristiky a porovnávaciu analýzu predajnosti úžitkových vozidiel kategórií N1, N2 a N3 v ČR v roku 2011. Rebríčky predajcov vozidiel sú zostavené podľa počtov predaných vozidiel, ich podielu na trhu, počtu zamestnancov, rozsahu poskytovaných služieb a ďalších kritérií.
Kľúčové slová: nákladný automobil, cestná doprava, predaj vozidiel
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2012