Vytlačiť

 Názov: Odvážne rozsudky českých súdov
Autor: Ľubomír Antal
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 8/2012, str. 17
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: V článku sa autor venuje problematike vymáhania „technických“ nedoplatkov na mýtnom, ktoré súdnou cestou vymáha české Ředitelství silnic a dálnic ČR. Ide o tzv. dopočítané úseky, kedy brána mýtneho bodu nezaznamenáva prejazd vozidla, pričom na predchádzajúcom a nasledujúcom bode bol prejazd zaznamenaný.
Kľúčové slová: mýtne, nedoplatky, mýtne záväzky, lehota
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013