Vytlačiť

 Názov: Myslite na zimnú obuv
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 11-12/2012; str.  10 – 11
Vydavateľ: Christian Beraud – Letz, ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok analyzuje problematiku výmeny letných pneumatík za zimné v kontexte s prevádzkovými aspektmi. Dotýka sa i potreby nasadzovania reťazí. Poukazuje i na nejednotnosť v predpisoch v rámci Európskej únie. Pre dopravcov je prezúvanie pneumatík vysoko finančne citlivé.
Kľúčové slová: zimné pneumatiky, bezpečnosť, snehové reťaze
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
február 2013