Vytlačiť

 Názov: Palivo z biomasy
Autor: PHZ
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 7-8/2012; str. 40
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Palivo z bio-DME – palivo z biomasy, je palivo, ktoré v porovnaní s naftou znižuje emisie oxidov uhlíka o 95 %. V súčasnosti už sú v prevádzke špeciálne upravené vozidlá, ktoré bio-DME poháňa. Bio-DME sa vyrába vo Švédsku, vo fabrike s kapacitou približne 4 tony bio-DME denne.
Kľúčové slová: bio-DME, bioplyn, biomasa, ochrana životného prostredia
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
február 2013