Vytlačiť

 Názov: Pohyblivé podlahy sú praktické
Autor: red
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 11/2012; str. 39
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok sa zaoberá výhodami využívania pohyblivých podláh s hydraulickým čelom. Pohyblivá podlaha je nízkoprofilový ľahký flexibilný dopravník určený na nakladanie na ložnú plochu návesu alebo prívesu a nákladnú rampu a vykladanie rôznych paletizovaných i nepaletizovaných nákladov.
Kľúčové slová: nakladanie, vykladanie, hydraulické čelo, pohyblivá podlaha
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
február 2013