Vytlačiť

 Názov: Náročnejšia prevádzka v zime
Autor: ben
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 11/2012; str. 40
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: V zime sa zvyšuje počet nehôd, riziko vzniku dopravnej nehody je šesťkrát vyššie. Základným predpokladom na to, aby auto jazdilo spoľahlivejšie, je výmena letných pneumatík za zimné. Nedostatočne očistené okná zhoršujú výhľad z vozidla. Investovať do kvality sa oplatí.
Kľúčové slová: zimné pneumatiky, bezpečnosť, kvalita
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
február 2013