Vytlačiť

 Názov: Celodennému čakaniu na kuriéra je koniec
Autor: red
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 11/2012; str. 65
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Kuriérska spoločnosť DPD posiela svojim zákazníkom SMS s imnformáciou o časovom rozpätí, v ktorom bude doručená zásielka. Táto služba s názvom DPD Predict je súčasťou produktu DPD Home, prispôsobeného potrebám doručovania zásielok súkromným osobám.
Kľúčové slová: doručenie zásielky, SMS informácia, kuriérske služby
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
február 2013