Vytlačiť

 Názov: Lodiari sú odsúdení na spoluprácu
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 11/2012; str. 86
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Odborníci odhadujú,. že po svetových moriach a oceánoch sa prepraví 80 až 90 % tovarov svetového obchodu. Zákazky na stavbu obrovských kontajnerových lodí a rekonštrukcie hlavných svetových prístavov na ich obsluhu sú preto stále v kurze.
Kľúčové slová: morská kontajnerová preprava, námorná doprava, námorné kontajnery
Kľúčové slová: kombinovaná doprava, intermodálna doprava, logistické centrá
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013