Vytlačiť

 Názov: Paralelné registrovanie lodí v Rusku
Autor: Anna Šipošová
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 11/2012; str. 90 – 91
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Rusko definuje množstvo námorných aktivít pre lode, ktoré plávajú pod jeho štátnou vlajkou. Článok popisuje situáciu po privatizácii sovietskeho obchodného loďstva začiatkom 90-tych rokov minulého storočia, definuje podmienky paralelnej registrácie lodí, výhody spočívajúce v daňovom zjednodušení i obmedzenia pre niektoré lode.
Kľúčové slová: paralelná registrácia, loď, vodná doprava, charterový register
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013