Vytlačiť

 Názov: Veľké lode znižujú náklady
Autor: Tibor B. Hačko
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 2/2013; str. 83
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: V súčasnosti je „Ocean Shipping“ sužovaný klesajúcimi prepravnými nárokmi, ale na druhej strane požiadavky na kapacitu veľkosti lodí vykazujú skokové zmeny. Dopyty na hlavné, svetové obchodné trasy stále zaostávajú. Článok sa venuje faktorom, ktoré spôsobujú kolísanie dopytu i tlaky na poskytovateľov prepravných kapacít.
Kľúčové slová: Ocean Shipping, vodná doprava, prepravné objemy, dopyt, pirátstvo
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2013