Vytlačiť

 Názov: Dohovor o práci na mori
Autor: Anton Čabák
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 4/2013; str. 83
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: medzinárodná organizácia práce (ILO) prijala Dohovor o práci na mori (MLC) už pred šiestimi rokmi. Dokument má vstúpiť do platnosti už v auguste tohto roka. Príspevok sa zaoberá obsahom a štruktúrou tohto dohovoru, ktorý je rozdelený do troch sekcií. Dohovor ratifikovalo už 30 krajín.
Kľúčové slová: dohovor o práci na mori, ILO, MLC, námorník, námorná preprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2013